Gdańskie spotkanie forum na rzecz osób z wieloraką niepełnosprawnością

zdjecie do podglądu
Zdjęcie z IX Spotkania Forum Gdańsk

Autor: Agnieszka Górka

31 stycznia w Gdańsku na spotkaniu z trójmiejskimi parlamentarzystami, włodarzami miast, przedstawicielami urzędów i organizacji pozarządowych przedstawiliśmy diagnozę sytuacji dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością po wyjściu z systemu edukacji i rekomendowane przez Forum propozycje zmian systemowych.

Omawialiśmy też nowoczesne rozwiązania wypracowane przez władze Trójmiasta w ścisłej współpracy z sektorem ngo - dofinansowanie miejsc w placówkach, opłacany przez miasto dojazd do placówek, czy wynajem budynków organizacjom pozarządowymi za symboliczną złotówkę. Przykłady stosowanych w Trójmieście dobrych praktyk przedstawiły Panie Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca zarządu gdańskiego oddziału PSONI i Ewa Kamińska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Podziwiamy skuteczność i zaangażowanie władz Trójmiasta w walkę o włączanie społeczne osób zagrożonych dyskryminacją i ich wzorową współpracę z sektorem ngo.

Dziękujemy za aktywne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością i poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że za przykładem Trójmiasta pójdą i inne samorządy.

Komentarze