Badanie dorosłych osób w spektrum autyzmu

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, ręka człowieka wypełniającego ankietę

Anna Prokopiak z Fundacji Alpha zwraca się z prośbą do osób w spektrum autyzmu o udział w badaniu naukowym poświęconym autonomii i adaptacji dorosłych.

Wyniki ankiety zostaną poddane analizie naukowej, w wyniku której podjęta zostanie próba stworzenia programu wsparcia dla dorosłych osób z diagnozą spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) w Polsce i na świecie.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy i dobrowolny.

Badanie można wypełnić indywidualnie bądź w parach, złożonych z osoby w spektrum autyzmu i jej partnera, opiekuna, rodzica lub terapeuty.

Wszelkie należy kierować na adres: badania.naukowe.umcs@wp.pl.

Link do ankiety można znaleźć tutaj.

Komentarze