Samorządowy program budownictwa społecznego

zdjecie do podglądu
Fragment plakatu promującego konferencję Samorządowy program budownictwa społecznego

Zarząd gdańskiego TBS „Konkret” wraz z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami zaprasza do udziału w konferencji pt. „Samorządowy program budownictwa społecznego. Modelowe rozwiązania krajowe i zagraniczne programów dla osób niepełnosprawnych”.

Organizatorzy zaprosili do udziału w wydarzeniu władze samorządowe- miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie. Na konferencji poruszone będą ważne problemy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, odnoszące się do szerokiego programu wparcia związanych z samorządowymi programami budownictwa społecznego. Podczas wydarzenia zostaną omówione kwestie: budowy domów i zakładów aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami jako gwarancja zapewnienia im bytu mieszkalnego oraz aktywności zawodowej bez barier, które planowane być powinny według modelowego programu wsparcia.

Konferencja odbędzie się 11 marca 2020 r. w Hotelu SPA „TeoDorka” w Ciechocinku przy ulicy Słońsk Górny 29.

Informacji o sposobie rejestracji na wydarzenie udziela Angelika Pelcer, dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji TBS "Konkret" Sp. z o. o. w Gdańsku pod numerem telefonu 607-190-437 i adresem poczty elektronicznej: angelikapelcer@gmail.com.

Program konferencji:

7:30 – 9:00 Rejestracja uczestników konferencji.

9:00 – 9:15 Otwarcie Konferencji - powitanie gości i uczestników.

9:15 – 10:45 Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego (GPMS) Rekomendowany dla dużych i średnich miast. Założenia i realizacja na lata 2016-2023.

- Magdalena Malczewska Urząd Miejski Gdańska – Wydział Rozwoju Społecznego

- Danuta Wójcicka PSONI Koło Gdańsk - Prezentacja „Nasz Dom”

przy ul. Dąbka Gdańsk (proj. filmowa).

- Magdalena Malczewska – Prezentacja domu przy ul. Dolne Młyny (proj. filmowa).

10:45 – 11:00 Przerwa na kawę, herbatę- słodki bufet

11:00 – 11:45 Prezentacja samorządowego modelu domu dla osób niepełnosprawnych- założenia architektoniczne i funkcjonalne.

- arch. Stefan Semka – Pracownia projektowa „SEMPRO” Gdańsk

11:45– 12:15 Energooszczędne budownictwo użyteczności publicznej.

- Leszek Pochroń - Frankowski – Doradca Zarządu ds. Samorządów ekoinbud

(Projekcja filmowa).

12:15 – 13:15 Analiza kosztów funkcjonowania z uwzględnieniem tzw. kosztów zaniechanych na przykładzie zrealizowanych obiektów w Gdańsku.

- Magdalena Malczewska i Danuta Wójcicka

Dyskusja do bloku samorządowe programy budownictwa społecznego.

13:15 – 13:45 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu- wybrane zagadnienia

- Ewa Stefanowska – Wiceprezydent OFOiOF „Najlepszy Przyjaciel”

13:45 – 14:30 Zmiana regulacji prawnych w przepisach obejmujących zagadnienia mieszkalnictwa - wybrane zagadnienia

- dr Krystyna Krzekotowska – Kier. Stud. Podyplomowych Zarządzania,

Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelni Łazarskiego

- mec. Jerzy Krzekotowski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa

14:30 – 16:00 Przerwa obiadowa 2

Polskie i międzynarodowe modele programów socjalnych i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

16:00 – 16:45 Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych- podstawy prawne tworzenia i działania w Polsce

- Mariusz Umyszkiewicz- Kierownik ZAZ, Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań”

- Małgorzata Trzcińska - Prezes „EMANIO ARCUS”

1. Modelowe rozwiązanie szwedzkie zrealizowane w Legionowie- „Bar Zdrówko”.

(Projekcja filmowa) - Małgorzata Trzcińska - Prezes „EMANIO ARCUS”

2. Tradycyjny „Bar Mleczny” w Płocku.

(Projekcja filmowa) - Mariusz Umyszkiewicz - Kierownik ZAZ

16:45 – 17:30 Prezentacja programu pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym - realizowanego w Płocku. - Cezary Dusio – przeds. Prezydenta Miasta Płocka (Z-ca MOPS w Płocku).

17:30 – 18:00 Ramy prawne i organizacyjne wsparcia osób niepełnosprawnych w Niemczech

- Paweł Kuglarz – mec. Współtwórca Szkoły Prawa Niemieckiego UJ w Krakowie

- Jan Hambura – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

18:00 – 19:00 Sztuka, kultura i edukacja w aktywowaniu osób niepełnosprawnych.

1. Serce za uśmiech damy Wam, za jeden uśmiech serce całe - muzyczne pasje osób niepełnosprawnych – warunki realizacji i rozwoju. PRO OMNIBUS - Mirosław Satora - Prezes „PRO OMNIBUS”

2. Założenia programowe Radia „Bezpieczna Podróż” – ogólnopolskiej rozgłośni radiowej z programem dla niepełnosprawnych - Paweł Kubalski „MANUS”

19:00 – Zakończenie obrad- podsumowanie konferencji, wnioski, postulaty uczestników

ok. 19:00 – 21:00 Uroczysta kolacja

Konferencję Patronatem Honorowym objęli Prezydenci Miast: Gdańska, Legionowa i Płocka.

Komentarze