Projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych”

zdjecie do podglądu
Plakat promujący projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych”

Projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych” realizowany przez konińską Fundację imienia doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” związany jest z szeroko pojętą ideą dostępności.

Jego celem jest uczynienie poezji dostępnej dla szerokiego grona odbiorców, w tym także dla osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących. Pierwszemu z cyklu wydarzeń związanych z projektem towarzyszyć będzie wystawa fotografii i promocja tomiku wierszy. Spotkanie to odbędzie się 7 marca 2020 r. o godzinie 17:00 w konińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Będzie ono częścią programu Konin Miasto Kobiet. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język migowy przez Karinę Akseńczuk. Na spotkaniu prezentowane będą wiersze Pauli Kalmy - młodej poetki i wolontariuszki Fundacji „Podaj Dalej”, która napisała serię wierszy dostępnych dla wszystkich zatytułowanych „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych”. Każdy wiersz podczas wystawy będzie opatrzony zdjęciem wykonanym przez Marikę Sypniewską, fotografkę i wolontariuszkę Fundacji Podaj Dalej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W założeniu organizatorów zasięg projektu ma mieć charakter ponadlokalny. Planowana jest szeroka promocja wierszy i zdjęć poprzez dedykowaną im stronę internetową i media społecznościowe. Po zakończeniu wystawy w Koninie, ekspozycja będzie prezentowana w innych miastach, organizacjach i szkołach.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze