Zespół ds. Poznańskiego Programu Opieki nad najmłodszymi

zdjecie do podglądu
Logo Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania ogłosił nabór do Zespołu do spraw zmiany Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020 oraz przygotowania Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024.

W pracach zespołu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji trzeciego sektora działających na rzecz rodzin i dzieci w wieku do lat 3 na terenie Miasta Poznania. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko 1 kandydata. Podstawowym zadaniem zespołu będzie zebranie wyników diagnoz oraz opracowanie projektu zmian do Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kandydatów można zgłaszać do dziś, 10 lutego 2020 r. na adres emial :patrycja_szymbrowicz@um.poznan.pl.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji, krótki opis kompetencji/ doświadczenia w przedmiotowym zakresie oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze