Fundusz Sektora 3.0

zdjecie do podglądu
Logo projektu Fundusz Sektora 3.0

Do 28 lutego 2020 r. trwa rekrutacja do projektu grantowego „Fundusz Sektora 3.0”, w ramach którego stworzone zostaną rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne oraz wspierające działania organizacji pozarządowych.

Fundusz Sektora 3.0” to projekt wspierający powstanie nowych aplikacji i produktów, wpisujących się w ideę „Tech for good”. Osoby dostrzegające w swoim otoczeniu jakiś problem i wiedzące jak go rozwiązać, nie mogą przegapić szansy na wzięcie udziału w programie. Każda idea służąca ulepszeniu świata przy pomocy technologii może okazać się niezwykle cenna i potrzebna.

Przykładów na realizację idei „Tech for Good” można wskazać bardzo dużo. Jednym z nich może być platforma e-learningowa zaprojektowana z myślą o społeczności osób Głuchych. Innym jest narzędzie umożliwiające osobom w minimalnym stanie świadomości lub świadomym, lecz sparaliżowanym, komunikowanie się ze społecznym otoczeniem za pomocą interakcji wzrok-komputer.

Program „Fundusz Sektora 3.0 stanowi połączenie wsparcia finansowego oraz wiedzy i doświadczenia, których potrzeba do wprowadzenia nowej technologii na rynek. Podczas pierwszego etapu projektu wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do procesu Inkubacji. Proces ten polega na udziale w kompleksowym cyklu szkoleń i doradztw.

Inkubacja potrwa od 21 marca do 27 maja 2020 r. Obejmować będzie specjalistyczne warsztaty ułatwiające dopracowanie nowej technologii, a następnie stworzenie pełnego planu realizacji i wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

W drugim etapie działań odbywających się w ramach programu wybrani pomysłodawcy otrzymają wsparcie finansowe. Pierwsze przekazane środki uczestnicy programu będą mogli wykorzystać na stworzenie prototypu narzędzia. Zostaną przyznane w dniu 27 maja 2020 roku podczas Festiwalu Sektor 3.0. O sfinansowaniu produkcji prototypu decydować będzie komisja złożona m. in. z ekspertów: Orange, Netguru, Deloitte Digital, Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Suma środków finansowych, które Fundusz zainwestuje w produkcję i tworzenie nowych rozwiązań będzie zależała od tego, jak projekty będą rozwijać się w trakcie pracy. Pierwsza część pieniędzy zostanie rozliczona pod koniec września 2020 r. Wówczas komisja ekspertów na podstawie wyników działań pomysłodawców, podejmie decyzje o kolejnym wsparciu finansowym. Otrzymanie grantu na wprowadzenie nowego rozwiązania na rynek będzie zależne od wielkości zmiany jaką będzie miało szansę wprowadzić narzędzie i tego, jak liczną grupę osób obejmie jego działanie. Uczestnicy mogą łącznie uzyskać finansowanie w wysokości 100 000 zł.

Program jest adresowany jest do zespołów złożonych z przedstawicieli organizacji 3 sektora, firm oraz niezależnych specjalistów z branży technologicznej. Jednakże rolę lidera zespołu powinna pełnić organizacja społeczna.

Zgłoszenia przyjmowane są tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fundusz@sektor3-0.pl.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Komentarze