74 posiedzenie KDO to już historia

zdjecie do podglądu
Rysunek przedstawiający ludzika wchodzącego po schodach w kierunku zapalonej żarówki

9 stycznia 2020 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim w Poznaniu odbyło się 74 posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

W skład Komisji wchodzi trzydzieści siedem organizacji trzeciego sektora, których celem jest pomaganie osobom z niepełnosprawnościami. Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Miasta Poznania odbyły się wybory prezydium KDO.

Rozpoczęło je ustalenie kwestii proceduralnych. W tym roku członkowie Komisji zdecydowali się na głosowanie jawne. Zgłoszone zostały dwie kandydatury na przewodniczącego Komisji. Pierwszym z ze zgłoszonych kandydatów był Marcin Halicki, przewodniczący KDO od 2012 r. a drugim Krystyna Zdunik. Podczas głosowania członkowie KDO, zdecydowaną większością głosów wybrali na przewodniczącego Marcina Halickiego. Nowo wybrany przewodniczący zaproponował skład prezydium KDO w osobach Krsytny Zdunik, jako wiceprzewodniczącej i Jolanty Wlazło, sekretarza.

Następnie przewodniczący Komisji przedstawił protokół z 73 posiedzenia Komisji, które odbyło się 7 grudnia 2019 r. Dokument ten przyjęto jednogłośnie. Po przyjęciu przez aklamację porządku obrad, głos zabrała Agnieszka Michońska-Skomra, koordynatorka projektu Żłobek Mali Odkrywcy, o którym pisaliśmy tutaj.

Zachęcamy mamy z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie!!!

Podczas czwartkowego spotkania poruszano również kwestie związanie z rządowymi projektami „Uczelnia dostępna” i „Uniwersalne Projektowanie”.

Następne spotkanie Komisji odbędzie się 6 lutego 2020 r. o godzinie 10:00.

Komentarze