Proces inkubacji dla organizacji pozarządowych w Federacji WRK ZOP

zdjecie do podglądu
Logo Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych

Organizacje trzeciego sektora, dzięki procesowi inkubacji prowadzonemu przez Federację WRK ZOP mogą skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki wsparcia.

Oparta jest ona o mentoring, doradztwo, dedykowane szkolenia i dostęp do przestrzeni biurowej, Proces inkubacji prowadzony przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych stanowi doskonałą okazję, żeby wymieniać się doświadczeniem z innymi organizacjami.

W ramach objęcia organizacji trzeciego sektora tzw. procesem inkubacji może ona skorzystać:

- ze wsparcia mentora, który pomoże organizacji w rozwiązywaniu codziennych dylematów w obszarze zarządzania

- z doradztwa, które pozwoli zauważyć i rozwijać obszary deficytowe w organizacji

- z dedykowanych szkoleń, które rozwijających kompetencje całego zespołu

- bieżących informacji o ogłaszanych konkursach grantowych

- z przestrzeni biurowej współdzielonej z innymi organizacjami

- z sal na organizację spotkań, warsztatów i szkoleń

- poznania innych organizacji pozarządowych i zawiązania partnerstw

Aby uczestniczyć w procesie inkubacji należy:

- wypełnić formularz samooceny, który jest aktywny do 14 lutego 2020 r. i znajduje się tutaj

- poczekać na informację zwrotną od Federacji WRK ZOP czy organizacja zakwalifikowała się do następnego etapu rekrutacji

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze