Współpracuj z Czasem Kultury

zdjecie do podglądu
Logo czasopisma Czas Kultury

Czas Kultury to jedno z najpopularniejszych pism kulturalnych w Polsce. Jego redakcja poszukuje artystek i artystów, którzy chcieliby zamieścić swe prace w numerze tego czasopisma poświęconym niepełnosprawności w kulturze i sztuce polskiej.

Redaktorzy nie ograniczają zakresu technik wykonawczych ani liczby prac. Muszą one spełnić jedno kryterium. Jest nim możliwość publikacji w formie drukowanej w papierowej wersji Czasu Kultury.

Na pliki cyfrowe z pracami redakcja Czasu Kultury oczekuje do dnia 23 września 2019 r. Po dokonaniu selekcji redaktorzy zwrócą się bezpośrednio do autorek/autorów w celu uzgodnienia warunków współpracy i wysokości honorarium.

Prace należy nadsyłać na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Komentarze