Zostań członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

zdjecie do podglądu
Logo: ciemnoniebieski napis Poznań z jasnoniebieską gwiazdką

Urząd Miasta Poznania informuje, że w związku z upływającą kadencją Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołany zostanie nowy skład Rady na lata 2020- 2024.

Do 29 września 2019 r. organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Miasta Poznania mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu jako kandydata na członka rady.

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Rada spośród swoich członków wybiera na okres jednego roku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Do zakresu działania rady należy:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych

- opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

- ocena realizacji programów

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Zgłoszenia zawierające krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Komentarze