Promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019

zdjecie do podglądu
Niebieski napis Poznań na białym tle z prawej strony u góry niebieska gwiazdka

Do 13 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w otwartym konkursie ofert, organizowanym przez Miasto Poznań, na realizację zadania o nazwie „Promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019”.

W ramach oferty można składać wnioski obejmujące:

- realizację i wzmacnianie wolontariatu poznańskiego - Celem działania jest zwiększenie liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie Poznania, a także wsparcie wolontariuszy działających na rzecz Miasta Poznania.

- edukowanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu

Wnioski można składać do 13 sierpnia w Witkacu. Wygenerowane w systemie i wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, w Poznaniu przy ulicy 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 19 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze