Konsultacje dla wielkopolskich NGO

zdjecie do podglądu
Na białym tle po lewej czerwona tarcza herbowa z wpisanym w nią biało-żółtym orłem po prawej napis Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolskie organizacje 3 sektora do dnia 6 września 2019 r. mogą uczestniczyć w  konsultacjach projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prosi by nadsyłane uwagi oraz wnioski do projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” dotyczyły wyłącznie obszaru, który obejmuje działalność statutowej organizacji je zgłaszającej.

Zgłoszenia należy przesyłać na specjalnym formularzu na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Aleja Niepodległości 34

61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy na rok 2020”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prosi by organizacje biorące udział w konsultacjach  dołączyły do formularza  statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji.

Specjalny formularz oraz projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” można pobrać tutaj.

Komentarze