Posiedzenie Rady Dostępności

zdjecie do podglądu
Logo Rady Dostępności

Kilka dni temu pod przewodnictwem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się online obrady Rady Dostępności.

 

Ustawa o dostępności weszła w życie rok temu. Harmonogram uruchamiania kolejnych zawartych w niej przepisów w tym roku zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do powołania koordynatorów dostępności. Kolejny etap wdrażania ustawy będzie polegał na przygotowaniu procesu certyfikacji i informowania o stanie dostępności. We wprowadzaniu w życie zapisów ustawy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie wspierane przez Radę Dostępności, która działa  na mocy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Dostępności przypominano, że Program Dostępność Plus składa się z działań obejmujących zarówno zmianę prawa jak i inwestycje. Dzięki temu, że program jest realizowany wkrótce osoby z niepełnosprawnościami  będą mogły łatwiej korzystać z usług urzędów, szkół, placówek ochrony zdrowia i uczestniczyć w życiu społecznym. Na realizację Programu rząd przeznaczył  około 8 miliardów złotych. Dzięki Programowi Dostępność Plus uczyniono dostępnymi 150 szkół podstawowych, ponad 100 uczelni, 125 placówek służby zdrowia, wiele instytucji samorządowych i 200 dworców kolejowych na ternie całej Polski. W ramach Programu uruchomiono również pożyczki na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych i środki dla samorządów na transport drzwi w drzwi dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie spotkania analizowano zgłoszone przez ministerstwa propozycje zmian prawa w zakresie poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych, które powstały przy okazji realizowania przez nie przeglądu prawa pod tym kątem, Poddano dyskusji również  realizowane na bieżąco działania w ramach Programu Dostępność Plus. Jednym z nich był pilotażowy model dostępnej szkoły. Debatowano także o pracach nad rozporządzeniem, umożliwiającym potwierdzanie dostępności przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze