Filmowe oblicza odpowiedzialności

zdjecie do podglądu
Logo V Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Jubileuszowa edycja wyjątkowego Festiwalu Filmowego - V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Już 10 września 2020 r. rozpoczyna się jubileuszowa edycja festiwalu filmów
o zrównoważonym rozwoju (10-17 września). V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych
„17 Celów
” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych
przez samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Joanna Skałuba, pomysłodawczyni Festiwalu: „17 Celów  Zrównoważonego  Rozwoju to cele dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja,  równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł  infrastruktura i jeszcze wiele innych,  a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. A przecież  prawie każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie”.
W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19 Festiwal prawie w całości został przeniesiony do sieci, a jedynie finał i wręczenie nagród odbędzie się w Kinie Rialto, będzie to jednak pokaz tyko dla laureatów. Wszyscy chętni mogą usiąść
wygodnie i oglądać festiwalowe wydarzenia z ekranu własnego komputera.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Res Severa. Współorganizatorem Festiwalu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizowanego projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030
do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”.

Partnerem strategicznym jest firma doradcza El SPOCO.

Dobre praktyki trzech sektorów

Na Festiwal zgłoszono 65 filmów, natomiast poza konkursem organizatorzy pokażą 3 wybitne filmy dokumentalne, będzie też film o Klunkrach Wielkopolskich wyprodukowany przez współorganizatora Festiwalu, filmowy cykl o adresowanej do mieszkańców inicjatywie Swarzędza oraz produkcje nastolatków uczestniczących w konkursie „To MY tworzymy świat”.

Cieszę się, że Festiwal pokazuje różnorodność. Wśród zgłoszonych dobrych praktyk mniej więcej jedna trzecia to produkcje przedsiębiorców, zaś pozostałe filmy, zostały zgłoszone przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu. A to pokazuje, że zrównoważony rozwój istotny jest dla wszystkich sektorów, bowiem i nasze władze wspierają ten projekt” – mówi Rafał Górecki, jeden z jurorów, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” i dyrektor Kina Bułgarska 19 w Poznaniu. Organizatorzy zauważyli, że do konkursu zgłaszały filmy zarówno duże korporacje jak i mniejsze firmy, i organizacje. „Każdy film jest jedyny i istotny w swoim rodzaju, porusza ważne kwestie, promuje nienaruszalne wartości, a wiele, na co zwracam szczególną uwagę, ma dobry poziom artystyczny” – dodaje Rafał Górecki.

Bogactwo i różnorodność festiwalowego tygodnia

Na uwagę zasługują pokazy pozakonkursowe i panele z zaproszonym ekspertami. 
Fundacja  Gospodarki i Administracji Publicznej, organizator Open Eyes Economy Summit pokaże dwa wyjątkowe filmy: Overtourism – fim o mieszkańcach Amsterdamu próbujących normalnie funkcjonować w najczęściej odwiedzanym mieście Europy oraz Coffee and Rwanda, film szczególnie polecany dla tych, którzy interesują się globalizacją i sprawiedliwym handlem. Na Górze Tyrryry w reż. Renaty Kijowskiej
to portret działającego od 25 lat zespołu rockowego "Na Górze", którego członkami są osoby niepełnosprawne. Film wyprodukowany w 2019 roku, już zbiera zasłużone nagrody (m.in. na Festiwalu Form Dokumentalnych "Nurt"). Filmy o Wielkopolskich Klunkrach, przygotowane przez partnera organizacyjnego- Wielkopolski Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu to nowe, świeże spojrzenie na ideę pamiątek i gadżetów. Miasto Swarzędz przedstawi się jako pomysłodawca idei Lokalnie – Solidarnie. Atrakcją dla młodzieży z pewnością stanie się pokaz najlepszych filmów nagrodzonych konkursie To My tworzymy świat. Konkurs adresowany został do młodzieży szkół średnich, której zadaniem było nakręcenie krótkich filmików o Agendzie 2030 i 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Ciekawie zapowiadają się zaplanowane w festiwalowym tygodniu webinary i debaty: będzie mowa o zrównoważonym transporcie, zrównoważonym budownictwie oraz współpracy NGO z firmami w  formule „win-win”. Wrzesień to miesiąc wejścia w życie nowych regulacji związanych z gospodarką śmieciami. Gospodarka Obiegu Zamkniętego- utopia czy konieczność (11 września) to webinar, który pokaże, że śmieci to surowiec, któremu warto dać drugie życie.  Wszyscy samorządowcy, ale też mieszkańcy zainteresowani tym, co dzieje się wokół nas są szczególnie mile widziani podczas webinaru o równoważonym samorządzie. Organizatorzy zadbali, aby w spotkaniu wzięli udział zarówno eksperci, jak i praktycy, i decydenci. Natomiast goście z Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego skupią się na wyzwaniach, jakie niesie ze sobą trwająca epidemia COVIDu, i wskażą, że może to być dla nas wszystkich wielka rozwojowa szansa. Międzynarodowym akcentem podczas Festiwalu jest spotkanie z George’m Bate’m. George Bate to dawny pracownik korporacji, a obecnie menedżer organizacji The Running Charity, która wspiera Brytyjczyków w wychodzeniu z bezdomności.

Album zdjęć

Komentarze