Udar - liczy się każda minuta

zdjecie do podglądu
Logo wydarzenia Udar - liczy się każda minuta

18 lipca 2020 r. w godz. 8:00 - 14:00 na plaży nad poznańskim jeziorem Rusałka odbędzie się plenerowe spotkanie z neurologiem oraz działania edukacyjne dla dzieci i rodzin z zakresu profilaktyki udarów mózgu organizowane przez Fundację PETRA Senior.

Podczas wydarzenia dnia będzie można:

- wziąć udział w spotkaniu z neurologiem. Ekspert ten w trakcie wydarzenia będzie pełnił rolę edukatora i konsultanta w zakresie umiejętności rozpoznawania objawów udaru mózgu i odpowiedniego postępowania w przypadku jego wystąpienia

- otrzymać materiały edukacyjne i promocyjne

- sprawdzić posiadaną wiedzę dotyczącą udarów mózgu wypełniając quiz wiedzy na ten temat z jednym z fundacyjnych wolontariuszy

Rodzice wraz ze swymi pociechami zostaną zaproszeni do udziału w mini grze miejskiej z nagrodami. Jej problematyka będzie dotyczyła znajomości czynników ryzyka odnoszących się do udarów oraz umiejętności rozpoznawania objawów ich występowania.

Działanie zostało dofinansowane przez Miasto Poznań w ramach realizacji zadania publicznego „Udar - liczy się każda minuta".

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze