Konkursy dotacyjne Fundacji PZU

zdjecie do podglądu
Logo Fundacji PZU

W tym roku po raz XVI odbywają się  nabory do konkursów dotacyjnych Fundacji PZU.

W naborze mogą wziąć udział organizacje trzeciego sektora, takie jak stowarzyszenia czy fundacje oraz uczniowskie kluby sportowe. Podmioty te mogą starać się o pomoc finansową na projekty realizowane na obszarach wiejskich i w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców.

Nabór obejmuje konkurs „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU”. Jego głównym celem jest zwiększenie sprawności fizycznej i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r.

Drugi konkurs w ramach naboru to „Fundacja PZU z Kulturą”. Działania realizowane w jego ramach mają umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury. Może się to odbywać między innymi przez udział w wyjazdach do instytucji kultury i uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych.  Nabór rozpocznie się 31 lipca 2020 r.

Natomiast konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” ma na celu organizacje inicjatyw edukacyjnych, których celem jest wyrównywanie szans społecznych dzieci i młodzieży. Nabór wniosków startuje 15 września 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze