Asystent osoby z niepełnosprawnością

zdjecie do podglądu
Asystent osoby niepełnosprawnej podczas pracy

W styczniu i lutym 2020 r. Fundacja imienia Piotra Janszaka Podaj Dalej zaprasza do Konina na szkolenie zatytułowane „Asystent osoby z niepełnosprawnością”.

Warsztaty obejmują 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyk. Zajęcia teoretyczne odbędą się w terminie 14-27 stycznia 2020. Praktyki potrwają od 29 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Zapisy organizator przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną, na adres:damian.walczak@podajdalej.org.pl.
Harmonogram szkolenia przewiduje:
I Warsztat obejmujący zagadnienia teoretyczne - 20h
- Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej i jakie są jego cele?
- Czym jest niepełnosprawność? Kryteria biologiczne i społeczne oraz rodzaje niepełnosprawności.
- Potrzeby niepełnosprawnych wynikające z ich chorób.
- Pojęcie rehabilitacji i jej zakres. Rodzaje rehabilitacji: medyczna, społeczna, zawodowa.
- Planowanie pracy asystenta osobistego osoby z ograniczoną sprawnością.
- Metody i rodzaje działań asystenta.
- Prawa i obowiązki asystenta związane z orzecznictwem.
- Korzystanie z dofinansowań przez osoby z niepełnosprawnościami
- Rehabilitacja zawodowa - coaching i jego znaczenie
- Zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością ruchową i ich motywowania
- Problemy zdrowotne „wózkowiczów”
- Zasady współdziałania z opiekunami faktycznymi
- Radzenie sobie w trudnych i stresowych sytuacjach

II Warsztat zagadnienia praktyczne - 40h
- Główne zabiegi pielęgnacyjne ( zapobieganie powikłaniom ze strony narządu ruchu, układu moczowego, krążenia i skóry)
- Cewnikowanie, zakładanie uridonu, zmiana opatrunków
- Nauka zasad poruszania się na wózku inwalidzkim( nauka jazdy, balansu, poruszanie się w terenie i komunikacją miejską).
- Reguły asystowania osobom z niepełnosprawnością ruchową
- Znaczenie sportu przy zwiększaniu umiejętności samoobsługowych - asystowanie podczas zajęć aktywnej rehabilitacji i sportowych (boccia, szermierka, koszykówka, tenis stołowy)
- Trening umiejętności. Metodyka pracy asystenta osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
- Znaczenie arteterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze