Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w Poznaniu

zdjecie do podglądu
Logo projektu „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

Blisko 890 dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 5 do 21 lat z całej Wielkopolski może skorzystać z bezpłatnego, nowoczesnego leczenia rehabilitacyjnego.

Innowacyjny projekt z dofinansowaniem unijnym w wysokości 18 mln zł realizuje szpital im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Tak kompleksowego i wielowymiarowego programu nie ma jeszcze w kraju. W ciągu roku pacjent ma do swojej dyspozycji dwa turnusy rehabilitacyjne. Każdy trwa dwa tygodnie, czyli w trakcie trzech lat ma zapewnione 60 dni rehabilitacji.

Uczestnicy projektu, którzy mieszkają ponad 30 km od Poznania, mają zapewniony hotel. Mogą w nim przebywać pacjenci z rodziną. Zorganizowany został także transport. Do dyrekcji szpitala zgłosiły się starostwa powiatowe, które zaproponowały, że dowiozą dzieci do Poznania na turnus, a potem po zakończonych ćwiczeniach po nie wrócą.

Według danych, w województwie wielkopolskim jest ok. 1 tys. osób z mózgowym porażeniem dziecięcym we wspomnianej kategorii wiekowej. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z pomocy tego projektu.

Dziecko musi umieć zrobić kilka kroków o własnych siłach lub przy pomocy innej osoby czy też wózka - to warunek wstępnej kwalifikacji.

Po zgłoszeniu pocztą tradycyjną czy też przez Internet dziecko bierze udział w badaniu wstępnym, podczas którego lekarze i fizjoterapeuci dokonują kwalifikacji. Następnie kierowane jest do specjalistycznego laboratorium na badanie motoryczne. Potem ustala się cel i harmonogram leczenia.

Na turnusie każdego dnia dziecko ma 4-5 godzin zajęć rehabilitacyjnych w oparciu o klasyczną kinezyterpaię, egzoszkielet, wirtualną rzeczywistość i lokomat.

Po założeniu egzoszkieletu nawet osoby na wózkach mogą wstać i chodzić. - Lokomat to robot, który odtwarza ruchy kończyn dolnych. Uwzględnia on niuanse związane z rotacją miednicy i kolan. W sposób sterowany obciąża kończyny, współpracuje z aktywnością motoryczną dziecka, czyli reaguje na własną inicjatywę dziecka do wykonania jakiegoś ruchu.

Przykład? Pacjent przy lokomacie ma przed sobą monitor, na którym toczy się gra (są różne - w pingwiny, samochody, a nawet „strzelanki”). Gdy pingwinek przeskakuje z jednej kry na drugą, dziecko musi wykonać dłuższy krok, by nie wpadł do wody. - To sprzęt na najwyższym poziomie wśród urządzeń stosowanych obecnie w Polsce i na świecie.

Jak można zgłosić się do projektu?

Informacje i druki do pobrania są dostępne na www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości można telefonować pod nr: 61 831 01 78 lub wysłać maila na adres: kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:

strony internetowej www.orsk.ump.edu.pl/wrpo

poczty elektronicznej kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl

pocztą tradycyjną na adres Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań z dopiskiemkwalifikacje MPD" osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi, w kancelarii szpitalnej - wejście G, parter, pokój nr 24 (zamknięta koperta z dopiskiem „kwalifikacje MPD").

Opracowano w oparciu o: https://gloswielkopolski.pl/poznan-trzyletnia-bezplatna-rehabilitacja-w-szpitalu-im-degi-dla-dzieci-i-mlodych-z-mozgowym-porazeniem-dzieciecym-mozna-sie/ar/c14-14404135?fbclid=IwAR

Komentarze