Szkolenie dla liderów NGO w Rokosowie

zdjecie do podglądu
Logo Miasta Poznania

Miasto Poznań zachęca do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu o nazwie: „Profesjonalny i kompetentny Lider NGO”.

Szkolenie odbędzie się w Rokosowie, a celem jego jest przyczynienie się do wzrostu umiejętności kierowniczych Liderów organizacji pozarządowych z terenu Poznania.

Podczas szkolenia Liderzy NGO będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z metodami, pomocnymi przy dostrzeżeniu własnych zasobów osobistych, scharakteryzowania atutów i obszarów, które powinno się wciąż rozwijać (w nurcie psychologii pozytywnej - Seligman). Aspekty te będą analizowane w istotnym kontekście zarządzania organizacjami.

Podczas szkolenia przekazane zostaną między innymi wskazówki na temat budowania kapitału psychologicznego (PsyCap: wg. Luthansa), czyli: wzmocnienia poczucia skuteczności, nadziei, optymizmu i odporności. Wiedza, która zostanie przekazana, w głównej mierze zawierać będzie wskazówki dotyczące wzmocnienia cech przywódczych liderów NGO. Poruszane zostaną dla przykładu kwestie samooceny.

Interaktywny warsztat szkoleniowy zostanie przeprowadzony innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, taki jak: miniwykład, ćwiczenia, scenki, gry, pytania paradoksalne, materiał filmowy, arkusze samooceny, obserwacja uczestnicząca i sesja informacji zwrotnych.

Szkolenie odbędzie się 4 i 5 grudnia 2019 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie (Rokosowo, 63-805 Łęka Mała). Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Organizator zapewnia transport do Ośrodka Integracji Europejskiej i powrót do Poznania.

Wyjazd 4.12.2019r. o godz. 10:00 z Dworca Letniego w Poznaniu. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi przedstawicielami NGO.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 29.11.2019 r. godz. 15:00.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu nastąpi najpóźniej do dnia 2.12.2019 r.

Organizatorem szkolenia jest Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Wiesława Czerpińska tel. 666 739 981.

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetu Urzędu Miasta Poznania.

Opracowano w oparciu o:

http://dzialamyrazem.pl/zaproszenie-na-szkolenie-dla-liderow-ngo-z-miasta-poznania/

Komentarze