„Razem aktywnie po pracę” - nowy projekt Fundacji AKME i Stowarzyszenia AMIKUS

zdjecie do podglądu
Plakat promujący projekt Fundacji AKME i Stowarzyszenia AMIKUS - „Razem aktywnie po pracę

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin AMIKUS oraz Fundacja AKME realizuje obecnie projekt „Razem aktywnie po pracę”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Program skierowany został do mieszkańców województwa wielkopolskiego w tym: niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych czy matek samotnie wychowujących dzieci.

Jego celem jest zagwarantowanie indywidualnych form wsparcia takich jak miedzy innymi: pomoc doradcy zawodowego, psychologa czy pośrednika pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest również wsparcie grupowe, w tym na przykład: Wyjazdowa Akademia Społeczno-Zawodowa, Wyjazdowa Akademia Pedagogiczna dla samotnych czy też wychowujących dzieci niepełnosprawne mam, Klub Twórczych Mam.

Ponadto w ofercie znajdują się szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy. Realizacja projektu trwa do końca lutego 2021 roku. Program dofinansowano z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze