Regulacje prawne w edukacji uczniów z ASD w dobie pandemii

zdjecie do podglądu
Logo Fundacji Synapsis

25 listopada 2020 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 warszawska Fundacja Synapsis zaprasza na webinar zatytułowany „Regulacje prawne w edukacji uczniów ze spektrum autyzmu. COVID - wyzwanie edukacyjne”.

 

Wydarzenie adresowane jest do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują w placówkach edukacyjnych lub poradniach z dziećmi ze spektrum autyzmu w różnym wieku. Webinarium poprowadzi Beata Szynkaruk – prawnik związany z Fundacją Synapsis od 8 lat. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Przedrukowujemy program szkolenia:

1. Podstawowe prawa uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Wpływ orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej na dalszą edukację dziecka.
3. Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
4. Odpowiedzialność prawna (cywilna, pracownicza, karna) pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów.
5. Trudne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu – reakcja na nie w granicach prawa.
6. COVID a edukacja uczniów ze spektrum autyzmu – uregulowania prawne.
Formularz zgłoszeniowy: https://panel.fs.org.pl/rejestracja/regulacje_prawne.
Szkolenie online odbędzie się w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, który utworzony został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze