Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, szpital w Szamotułach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach realizuje projekt o nazwie „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu”.

 

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu uzyskanemu przez szamotulski Zakład Opieki Zdrowotnej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest poprawa sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u ludzi z deficytami neurologicznymi powstałymi w wyniku udarów mózgu. W ramach projektu podejmowane będą działania zdrowotne i edukacyjne mające przyspieszyć powrót tych osób  do życia społecznego i zawodowego. Pomoc będzie skierowana również osób z otoczenia osób po udarze mózgu. Wsparcie to będzie miało formę działań edukacyjnych.

Program będzie odbywał się w formule bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych turnusów rehabilitacyjnych, podczas których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:

  • zabiegi neurofizjoterapeutyczne,
  • zabiegi fizykalne,
  • terapie zajęciowe,
  • terapie neurologopedyczne,
  • terapie neuropsychologiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 29 26 551.

Zapisy przyjmowane są tutaj. Na kryjącej się pod powyższym linkiem stornie internetowej można znaleźć dalsze informacje o Programie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze