Ruszył program bezpłatnych szczepionek dla poznańskich seniorów

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu senior podczas szczepienia

W Poznaniu realizowany jest specjalny program umożliwiający bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Skierowany on został do osób od 60 roku życia mieszkających na terenie stolicy Wielkopolski. We wrześniu Rada Miasta zdecydowała o zwiększeniu tegorocznego budżetu na ten cel. Z bezpłatnych szczepionek będzie mogło skorzystać nawet do 7 tysięcy seniorów.

Beneficjentami programu są też mieszkańcy i podopieczni wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek dla Bezdomnych, Pogotowie Społeczne - schronisko, Dom Charytatywny "Przystań", ZOLiRM),
Planowane jest zaszczepienie około 7 tys. osób. Liczba ta może się zmienić w przypadku wzrostu ceny szczepionki w stosunku do roku ubiegłego oraz od dostępności szczepionki w hurtowniach.

Kryteria jakie musi spełnić mieszkaniec, który chce się zaszczepić przeciw grypie:

  1. wiek 60 lat i powyżej (według rocznika urodzenia), tj. rok urodzenia 1960 lub wcześniej,
  2. zameldowany na stałe lub czasowo w Poznaniu,
  3.  rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednym z urzędów skarbowych właściwych dla m. Poznania (na podstawie podpisanego oświadczenia),
  4. podpisanie świadomej zgody na udział w programie i zaszczepienie,
  5. kwalifikacja lekarska (brak przeciwwskazań do zaszczepienia*).

Szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W przypadku odroczenia ze wskazań zdrowotnych uczestnik programu będzie miał wyznaczony kolejny termin i zabezpieczoną szczepionkę.

Czas realizacji akcji szczepień w 2020 r.

Akcja szczepień będzie trwała do wyczerpania limitu szczepionek na 2020 rok, który planowany jest na poziomie około 7 tys. (w zależności od ceny szczepionek oraz ich dostępności), jednak nie dłużej niż do końca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące szczepień przeciwko grypie w ramach programu profilaktyki zdrowotnej, finansowanych z budżetu Miasta będzie podana na stronie internetowej realizatora: www.edictum.pl, na stronie Miasta Poznań: poznan.pl (w zakładce zdrowie) oraz pod numerem telefonu Poznań Kontakt 61/646 33 44.

Uczestnik programu może zgłosić się do jednej z niżej wymienionych placówek (nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że wybór placówki szczepiącej jest dowolny). Wizytę można umówić osobiście lub telefonicznie pod podanym przy każdej placówce numerem telefonu, przy czym każda placówka szczepiąca realizuje program szczepień przeciwko grypie według wewnętrznych zasad organizacyjnych, ustalanych w zależności od możliwości dostosowania warunków przyjęć pacjentów do zasad reżimu sanitarnego COVID-19.

Wykaz placówek dostępny w artykule tutaj.

Więcej informacji u realizatora – Przychodnia „Edictum” 61 847 04 54.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze