Poznańska edycja REHA for the Blind in Poland

zdjecie do podglądu
Logo Fundacji Szansa dla Niewidomych

We wtorek, 20 października odbędzie się Wielkopolska edycja konferencji: „REHA for the Blind in Poland - Świat Dotyku, Dźwięku i Magnigrafiki”. Wydarzenie będzie miało miejsce w murach Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

„Konferencja o charakterze otwartym i bezpłatnym, będzie składała się z części merytorycznej podczas której poruszone zostaną tematy z zakresu innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku, dostępności obiektów użyteczności publicznej, kultury i sztuki oraz edukacji. Następnie odbędzie się koncert Zespołu Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz projekcja filmu z audiodeskrypcją” - napisali organizatorzy

Spotkanie jest realizowane w ramach XVIII edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND.

Konferencja honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Poznania.

Możliwa będzie osobista obecność, jak i w formie on-line.

Poniżej udostępniamy program konferencji:

PROGRAM KONFERENCJI

12:00 - 12:10 OTWARCIE KONFERENCJI

SESJA MERYTORYCZNA (CZĘŚĆ I)

12:10 - 12:25 XXI wiek jak XXII, czy nadal jak XX? – niewidomi i słabowidzący chcą widzieć i wiedzieć jak najwięcej - Marek Kalbarczyk (Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych)

12:25 - 12:40 Nowoczesne pomoce dydaktyczne w edukacji osób z dysfunkcjami wzroku w Ośrodku w Owińskach - Marek Jakubowski (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach)

12:40 - 12:55 Wspieranie przez uczelnie studentów z niepełnosprawnością -   Katarzyna Lis (Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

12:55 - 13:10 Pies przewodnik szansą na niezależność - Irena Semmler (Prezes Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik)

13:10 - 13:25 Zbiory dla osób niewidomych w Bibliotece Raczyńskich. Czytelnictwo oraz najchętniej wykorzystywane materiały - Anna Gruszecka (Dyrektor Biblioteki Raczyńskich)

13:25 - 13:40 „Sztuka w ciemno” - czyli jak sensorycznie opowiadać świat poprzez sztukę. Nie patrząc na nią - Bartek Lis (Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek)

13:40 - 13:55 PRZERWA KAWOWA

WYSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DEDYKOWANEGO OSOBOM

Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

13:55 - 14:05 NAGRODZENIE LAUREATÓW KONKURSU „IDOL”

SESJA MERYTORYCZNA (CZĘŚĆ II)

14:05 - 14:20 Dostępność – jak spełnić wymagania ustawowe? - Sławomir Seidler (Ekspert ds. dostępności, Dyrektor Regionalny, firma Altix)

14:20 - 14:45 Progres technologii wspierających osoby niewidome i słabowidzące na przestrzeni ostatnich piętnastu lat oraz zmiany w świadomości społecznej w kontekście samorealizacji (panel dyskusyjny) - Paweł Płaczkiewicz (Ekspert w dziedzinie dostępności nowoczesnych technologii dedykowanych osobom niewidomym, firma Altix)

14:45 - 15:00 PRZERWA KAWOWA

15:00 - 16:00 KONCERT ZESPOŁU AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU

16:00 - 16:05 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

16:05 - 18:15 SEANS FILMOWY (projekcja filmu z audiodeskrypcją pt. „Green Book”)

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze