Debata w Senacie na temat stanu psychiatrii młodzieżowej w Polsce

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu Marszałek Tomasz Grodzki oraz Jerzy Owsiak w Senacie

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizują debatę na temat stanu polskiej psychiatrii o nazwie „Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową”.

 

Jakie kroki należy poczynić, by podnieść poziom usług, jeżeli chodzi o pomoc udzielaną młodym ludziom przez lekarzy? Co zrobić, żeby świadczona była ona na satysfakcjonującym poziomie, przynosząc mierzalne efekty i dbając o bezpieczeństwo dzieci, niwelując tym samym poczucie osamotnienia w trudnych życiowych momentach?

Czy można w zadowalającym tempie wyprowadzić młodzieżową psychiatrię z martwego punktu, w którym się teraz znajduje, uzdrawiając system?

Debata odbędzie się w Senacie RP 21 października br. o godz. 11.00. Zapraszają na nią Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni między innymi psychiatrzy, którzy na co dzień pracują na szpitalnych oddziałach i w przychodniach dla dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe zaangażowane w niesienie wsparcia pomocy młodym ludziom, a także przedstawiciele rządu, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Debatę będzie można śledzić na kanałach Senatu RP i WOŚP w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Senatu RP.

Osoby zainteresowane śledzeniem przebiegu debaty, skorzystać mogą z specjalnie do tego celu stworzonej strony za pomocą której przekazywane będą informacje dotyczące transmisji.

Link do strony znajduje się tutaj

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 + 2030.

Komentarze