Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, Paweł Wdówik spaceruje z psem przewodnikiem

W dniu 28 września 2020 r. na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej toczyła się dyskusja na temat realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności nierówności świadczeń wypłacanych różnym grupom opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Obecny podczas obrad Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami stwierdził że istnieją obecnie istotne różnice w różnego rodzaju świadczeniach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Przyznał, że niedługo ta różnica przekroczy kwotę w wysokości 1200 zł. Jest to sytuacja, która nie może mieć miejsca. Trzeba ją jednak rozwiązać w sposób zapewniający bezpieczeństwo i stabilność budżetu naszego kraju. Paweł Wdówik zaproponował by wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostało połączone z wprowadzeniem nowego systemu orzekania o niepełnosprawności. Propozycje dotyczące nowego systemu orzecznictwa w trakcie następnych 2 miesięcy powinny trafić do konsultacji społecznych. Równolegle jak – zapowiedział Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych – miałby zostać wprowadzony nowy system świadczeń społecznych. W oparciu o to orzecznictwo system ten ma precyzować, komu tak naprawdę należy się wsparcie finansowe. Międzynarodową Klasyfikacja Funkcjonowania będzie podstawą nowego systemu określania stopnia niepełnosprawności. Nowy system świadczeń będzie kierować pomoc finansową do osoby z niepełnosprawnościami, a nie jej opiekuna.

W ramach nowego systemu orzecznictwa Powstanie Krajowe Centrum Orzecznicze wraz ze swoimi wojewódzkimi oddziałami. Zostanie wprowadzony jeden system orzeczniczy dla wszystkich potrzeb łącznie z edukacją. W chwili obecnej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest odrębne od orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Jednak tylko na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać podwyższoną subwencję oświatową. Ma to ulec zmianie.

Nowy system ma być orzecznictwem nie tylko o stopniu niepełnosprawności, ale również o stopniu potrzeby wsparcia. Wsparcie materialne będzie przyznawane w zależności od przedziału punktowego, które w tym obszarze dana osoba uzyska. Niepełnosprawność będzie oceniana w 5 zasadniczych obszarach. Będą to czynności życia codziennego, zdolności zawodowe, zdolność poruszania się, zdolność komunikowania się i zdolność podejmowania decyzji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze