Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na następną dekadę

zdjecie do podglądu
Logo Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2020–2030.

 

Podstawowym zadaniem Strategii jest włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe na równi z osobami pełnosprawnymi. Główne założenia tego dokumentu ujęto wcześniej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zwiera model zrównoważonego społecznie rozwoju dla wszystkich grup społecznych.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami ma również doprowadzić do wprowadzenia w życie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała ten ważny dokument prawa międzynarodowego w dniu 25 października 2012 roku. Konwencja ta wprowadza zmiany w podejściu do osób z niepełnosprawnościami z modelu medycznego na model oparty o prawa człowieka. Zgodnie z nim osobom niepełnosprawnym należy zagwarantować prawa w taki sposób, by mogły żyć w społeczeństwie na równi z ludźmi pełnosprawnymi.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych powstaje ostateczna wersja Strategii. Dostępna już jest dotycząca Strategii zaktualizowana wersja stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwag zgłoszonych przez poszczególne ministerstwa i podmioty współpracujące przy redagowaniu dokumentu. Można się z nią zapoznać tutaj.

Przypominamy, że prace związane z przygotowywaniem Strategii rozpoczęły się już pod koniec 2016 roku. Dynamiczny rozwój Polski i świata w ostatnich latach, a zwłaszcza powstawanie nowych technologii, procesy związane z informatyzacją, wiele nowych inwestycji i innowacji w sektorze produkcji i usług stwarzają warunki do skutecznego włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Miejmy nadzieje, że Strategia się do tego przyczyni.

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze