Przyjdź na spotkanie i zostań innowatorem

zdjecie do podglądu
Logo inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

16 października 2020 r. o godzinie 9:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie przy ulicy Trzeciego Maja 1/3 odbędzie się spotkanie poświęcone prezentacji inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych.

 

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych powstał po to, by promować nowatorskie pomysły w dziedzinie przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. Adresowany jest do osób i organizacji, które widzą konieczność zmniejszania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji ludzi marginalizowanych. Spotkanie poświęcone inkubatorowi będzie podzielone na dwie części. W pierwszej z nich padną odpowiedzi na pytania, o to:
-Kto może zgłosić projekt do inkubatora?
-Jakie są etapy realizacji prac w ramach inkubatora?
-O czym nie wolno zapomnieć tworząc innowacje?
-Jaką pomoc innowatorom oferuje zespół inkubatora?
Druga część wydarzenia przybierze postać sesji kreatywnej. Podczas niej moderator przeprowadzi ćwiczenia, które są pomocne w diagnozowaniu problemów społecznych. Zajęcia te powinny dostarczyć przyszłym innowatorom elementarnych narzędzi do projektowania nowych rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia osób marginalizowanych.

Formularz rejestracyjny na spotkanie znajduje się tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze