Pierwsze jesienne KDO

zdjecie do podglądu
Grafika, ludzik wspinający się po schodach, na których końcu umieszczono zapaloną żarówkę

7 października 2020 r. o godzinie 10:00 online odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Posiedzenie rozpocznie się od przedstawienia Agnieszki Maciejewskiej, która w Urzędzie Miasta Poznania będzie pracować jako Koordynatorka do spraw Dostępności i omówienia zakresu jej obowiązków. Następnie Aniela Kokosza i Agnieszka Dubilewicz zaprezentują projekt "Teatr społeczny - sztuka przetrwania", który adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami. W następnym punkcie obrad zostaną przedstawione informacje istotne dla osób z niepełnosprawnościami i organizacji trzeciego sektora działających na ich rzecz w Poznaniu. Spotkanie zakończą wolne wnioski i głosy.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego, Marcin Halicki z Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: marcin.halicki@gmail.com.

Link do strony za pośrednictwem, której można śledzić spotkanie Komisji znajduje się tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze