Wielkopolski Urząd Dostępny 2020

zdjecie do podglądu
Logo programu Wielkopolski Urząd Dostępny 2020 Fundacji Mili Ludzie

Fundacja Mili Ludzie realizuje projekt „Wielkopolski Urząd Dostępny 2020".

 

Projekt ten jest kontynuacją działania rozpoczętego w zeszłym roku. Eksperci Fundacji przeprowadzą szkolenia dotyczące dostępności dla pracowników i pracowniczek szeroko rozumianych instytucji użyteczności publicznej. Warsztaty te odbędą się on-line i dotyczyć będą:

- dostępności cyfrowej

- dostępności architektonicznej

- dostępności informacyjno - komunikacyjnej

- zasad savoir-vivre w stosunku do osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Link do zapisów znajduje się tutaj.

Fundacja planuje wydać w tym roku drugą część „Niezbędnika Urzędu Dostępnego". Będzie to publikacja dostępna w formie drukowanej i elektronicznej, w postaci pliku pdf. W broszurze tej znajdzie się między innymi wiele praktycznych informacji dotyczących dostępności cyfrowej oraz sposobu przygotowywania i stosowania w praktyce tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR). W listopadzie Fundacja Mili Ludzie planuje prezentację dwóch klipów video, które będą promować dostępność instytucji publicznych. Filmiki te zostaną przygotowane z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących.

Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

 

Komentarze