Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19

zdjecie do podglądu
Plakat promujący konkurs Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Już tylko do jutra, to jest 30 września 2020 r. osoby prywatne i podmioty prawa prywatnego mogą aplikować do konkursu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, którego zadaniem jest nagrodzenie nienastawionych na zysk inicjatyw związanych z walką z pandemią koronawirusa.

 

Wyróżnienie to ma spowodować lepsze uwidocznienie roli, jaką mogą odegrać osoby fizyczne i podmioty prawa prywatnego w kształtowaniu europejskiej solidarności i podkreślenie wartości związanych z ideą integracji europejskiej. Pełna nazwa konkursu brzmi: Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19. Konkurs jest adresowany tylko do podmiotów prawa prywatnego i osób fizycznych. Jeśli organizacja lub osoba fizyczna animowała i zrealizowała kilka projektów związanych ze zwalczeniem pandemii może wybrać tylko jeden projekt lub inicjatywę i zgłosić go do konkursu. Każda osoba fizyczna lub podmiot prawa prywatnego zgłasza się bezpośrednio.

Kryteria kwalifikacyjne inicjatyw, które można zgłosić do konkursu:

  1. Przedsięwzięcia zgłaszane do udziału w konkursie muszą być nienastawione na zysk. Mogą to być bezinteresowne inicjatywy, projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy.
  2. Inicjatywy zgłaszane do konkursu do dnia 30 września 2020 r. powinny zostać wdrożone lub pozostawać w trakcie realizacji.
  3. Przedsięwzięcia zgłaszane  do udziału w konkursie muszą być bezpośrednio ukierunkowane na walkę z pandemią koronawirusa lub radzenie sobie z jej skutkami.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL - działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.

Komentarze