Kompleksowa rehabilitacja

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Po wywołanym przez pandemię koronawirusa okresie zawieszenia funkcjonowanie wznawiają ośrodki rehabilitacji kompleksowej, działające w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt adresowany jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałby podjąć inną pracę, adekwatną do stanu zdrowia i możliwości. Program jest również szansą dla ludzi, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Beneficjentom projektu oferowana jest kompleksowa rehabilitacja, na którą składają się trzy, wzajemnie się uzupełniające elementy:

- moduł zawodowy, czyli spotkania i zajęcia z doradcą zawodowym oraz szkolenia zawodowe

- moduł medyczny, złożony z zabiegów fizjoterapeutycznych

- moduł psychospołeczny, mający na celu wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników

Do projektu można zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numerem 22 50 55 600 lub mailowo ork@pfron.org.pl, gdzie osoby zainteresowane uzyskają wszelkie dodatkowe informacje.

Komentarze