Załóż organizację pozarządową z Federacją WRK ZOP

zdjecie do podglądu
Logo Federacji WRK ZOP

Do 15 września 2020 r. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór do procesu inkubacji, który ma na celu umożliwienie osobie lub grupie osób założenie organizacji pozarządowej.

Proces inkubacji składa się z cyklu szkoleń i indywidualnych doradztw. W trakcie spotkań szkoleniowych zainteresowane osoby dowiedzą się jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia do profilu działalności, którą chcą prowadzić. Osoby objęte procesem inkubacji poznają aspekty formalno-prawne prowadzenia organizacji trzeciego sektora. Cykl indywidualnych spotkań ma na celu opracowanie statutu i przygotowanie dokumentów do KRS-u.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tutaj.

Komentarze