Konkurs Komisji Europejskiej

zdjecie do podglądu
Logo Komisji Europejskiej

Do 15 października 2020 r. Komisja Europejska  przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe innowacji społecznych w ramach konkursu „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mających na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”.

Konkurs ma na celu udzielenie pomocy istniejącym lub nowym partnerstwom w testowaniu innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych zatytułowanej „Dochód minimalny”. Według niej, „każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających”. W wypadku ludzi zdolnych do pracy świadczenia powiązane z dochodem minimalnym powinny być łączone  z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.

Budżet konkursu to 10 000 000 euro.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach „Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych” (EaSI).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze