Powstają pierwsze wytyczne nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej niepełnosprawności

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu osoba na wózku korzystająca z podjazdu

Pandemia koronawirusa obnażyła nierówności społeczne funkcjonujące między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi obywatelami Unii.

Byli on nierzadko wykluczeni brakiem dostępu do informacji, odpowiedniego leczenia czy skazani na izolację. Dane pokazują, że we wspólnocie Europejskiej żyje około 100 milionów ludzi z różnego typu niepełnosprawnością.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (w wieku 20-64) sięga 50,6 proc. Dla kontrastu w przypadku osób pełnosprawnych wynosi on o ponad 24 proc więcej - 74,8 proc. Są to dane z 2017 roku. Z kolei 28,7 proc. osób niepełnosprawnych w UE jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w porównaniu z 19,2 proc. ogółu ludności (2018).

W związku z tym Parlament Europejski planuje wdrożenie nowej, bardziej zaawansowanej i przemyślanej strategii Unijnej dotyczącej niepełnosprawności, kiedy ważność utraci ta obecnie obowiązująca.

Parlament chce, aby UE była liderem we wspieraniu osób niepełnosprawnych i wzywa do pełnego włączenia społecznego. Parlament mobilizuje Komisję Europejską do działań w zakresie następujących zagadnień:

  1. Opracowania nowej strategii w ścisłej współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich organizacjami
  2. Włączenia kwestii praw osób niepełnosprawnych do wszystkich polityk i obszarów
  3. Ustanowienia jasnych i mierzalnych celów oraz regularnego monitorowania
  4. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, transportu publicznego, mieszkań
  5. Wystarczających środków na realizację wszystkich obowiązków związanych z dostępnością
  6. Wdrożenia i dalszego rozwoju pilotażowego projektu unijnej karty osoby niepełnosprawnej, który umożliwia wzajemne uznawanie statusu osoby niepełnosprawnej w niektórych krajach UE
  7. Wspólnej unijnej definicji „niepełnosprawności”

Jest to bardzo pozytywne i budujące, że Parlament Europejski reaguje na sytuacje ogólnoświatową w kontekście osób z niepełnosprawnościami.

Podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w celu poszerzenia inkluzji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Europie z pewnością może przynieść duże zmiany. Oby założenia teoretyczne sprawdziły się również w praktyce.

Artykuł został opracowany w oparciu o tekst dostępny tutaj.

Komentarze