Niepełnosprawności i płcie/seksualności. Obrazy - uwikłania - znaczenia

zdjecie do podglądu
Grafika promująca seminarium Niepełnosprawności i płcie

20 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w seminarium „Niepełnosprawności i płcie/seksualności. Obrazy - uwikłania – znaczenia”.

Studia o niepełnosprawności stały się ważne nie tylko w obszarze nauk i praktyk medycznych, rehabilitacyjnych oraz psychologicznych/psychiatrycznych. Coraz większą rolę odgrywają także w polu zainteresowań nauk społecznych i humanistycznych. Wypracowano w zeszłym stuleciu dwa modele niepełnosprawności: biomedyczny (jako „upośledzenie”, „nie-pełno-sprawność” ciała lub umysłu) i społeczny (jako konstrukt). W XXI wieku powstały kolejne teorie oraz sposoby ujmowania tego zagadnienia. Ostry podział na niepełnosprawność biomedyczną i społeczną jest coraz bardziej kwestionowany.

Nową perspektywę w studiach nad osobami z niepełnosprawnościami stanowią prace interdyscyplinarne stosujące tzw. poprzeczne markery stratyfikacji. Metoda ta wiąże niepełnosprawność z kategoriami, takimi jak, na przykład: klasa społeczna, pochodzenie etniczne, płeć. Badania służą temu by dociec czy istnieje zależność sytuacji zdrowotnej, a także dostępu do opieki medycznej oraz społecznej ze względu na niepełnosprawność. Badania nad wspomnianymi markerami obejmują także stratyfikację społeczną, tym samym koncentrują się na wielopoziomowości uprzedzeń, dyskryminacji, dystrybucji dóbr, uznania, władzy w odniesieniu do wskazanych kategorii.

W rozważaniach podczas seminarium, które odbędzie się w sali 245 Collegium Maius przy ulicy Fredry 10 w Poznaniu akcent zostanie położony na relację niepełnosprawność - płeć. Nie oznacza, to że kategorie klasy społecznej i pochodzenia etnicznego znikną z pola zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze