Projekt „Jesteśmy”

zdjecie do podglądu
Logo Fundacji Aktywnych Furia

Fundacja Aktywnych „Furia” realizuje projekt zatytułowany „Jesteśmy”.

Pogram „Jesteśmy” jest kontynuacją wypracowanego przez Fundację modelu innowacji społecznej asystenta-tłumacza-przewodnika dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jego głównym wyzwaniem jest zwrócenie uwagi na obecność wśród ludzi, którzy podejmują naukę na uczelniach wyższych, osób o zróżnicowanych potrzebach. Celem projektu jest zwrócenie uwagi studentów, wykładowców i innych pracowników uczelni wyższych nie tylko na osoby z widoczną niepełnosprawnością. Program „Jesteśmy” ma zainspirować uczestników życia studenckiego do zwrócenia uwagi na osoby nieśmiałe, zagubione, ponieważ często w tej grupie znajdują się ludzie ze specjalnymi potrzebami. Czasem niezależnie od istniejących forma wsparcia, proste pytania „ Jak mogę Ci pomóc?”, „Czego potrzebujesz?” mają magiczną moc kruszenia barier i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu drugiego człowieka.

Fundacja Aktywnych Furia zaprasza do upowszechniania treści projektowych - cyklu plakatów i banerów zarówno w formie tradycyjnej jak i wirtualnej.

Kontakt do Fundacji - kontakt@fundacja-furia.pl.

O projekcie można posłuchać tutaj.

Komentarze