Pierwszy ŚDS typu D w Wielkopolsce

zdjecie do podglądu
Kolaż zdjęć z otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie

W miniony poniedziałek, w wielkopolskim Rozalinie miało miejsce otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie oferuje 30 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Jest to zarówno pierwszy ŚDS w gminie Rychwał, jak i pierwszy ŚDS typu D w naszym województwie.

Dom powstał dzięki dofinansowaniu, w wysokości 1,5 miliona złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środowiskowe Domy Samopomocy są to ośrodki wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy ŚDSów korzystają z możliwości rozwoju osobistego, nauki umiejętności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. W 2019 r. wprowadzono nowy typ środowiskowego domu samopomocy. Został on oznaczony literką D. Domy tego typu dedykowane są osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dzięki zmianom w zasadach finansowania środowiskowych domów samopomocy, wprowadzonych w zeszłym roku po raz kolejny podniesiono poziom minimalnej dotacji na jednego uczestnika. Dofinansowanie to wzrosło o 38 proc. w porównaniu do roku 2016. Zwiększenie dotacji umożliwiło zatrudnienie dodatkowej kadry opiekuńczej, a także pozwoliło na organizację specjalistycznych szkoleń, podwyższenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników i zakup niezbędnego specjalistycznego wyposażenia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze