Nowa Rada Nadzorcza PFRON

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12 stycznia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołał członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezesem Rady Nadzorczej PFRON zgodnie z regulacjami ustawowymi został pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Paweł Wdówik.

Rada Nadzorcza Funduszu decyduje o kierunkach wykorzystania środków PFRON zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez środowisko osób z niepełnosprawnościami. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Radą Nadzorczą na bieżąco sprawdza efektywność realizowanych programów.

Rada ta zatwierdza plan działalności i projekty planu finansowego Funduszu, opiniuje kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonuje kontroli i ewaluacji działalności Zarządu, a także zatwierdza roczne sprawozdania Funduszu. Kadencja tego gremium trwa dwa lata.

W skład Rady Nadzorczej PRFON zostali powołani:

- Aleksandra Kieres - Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, Członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

- Renata Górna - członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

- Krzysztof Rowiński - Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych

- Zofia Żuk - Związek Pracodawców Business Centre Club

- Piotr Krasuski - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

- Iwona Kulikowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (Ministerstwo Finansów)

- Janusz Piątek - Związek Rzemiosła Polskiego

- Bernarda Machniak - Forum Związków Zawodowych

- Jan Zając - Prezes Zarządu Fundacji Ziko dla Zdrowia, Ziko Apteka Sp. z o.o., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ziko Sp. z o.o. - Właściciel i Prezes Zarządu

- Mariusz Mituś - Członek m.in. Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.

Komentarze