Razem możemy więcej

zdjecie do podglądu
Logo konkursu grantowego Razem możemy więcej Fundacji DOZ

Do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków do VIII edycji projektu grantowego „Razem możemy więcej” organizowanego przez Fundację „Dbam o zdrowie.”.

Celem projektu jest udzielenie pomocy najbardziej potrzebującym. Do współpracy Fundacja „Dbam o zdrowie” zaprasza organizacje trzeciego sektora i instytucje społeczne działające w obszarze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach przedsięwzięcia Fundacja „Dbam o zdrowie” dofinansuje zarówno, duże, ogólnopolskie projekty, jak również i te mniejsze, lokalne. Inicjatywy zgłoszone do konkursu muszą obejmować działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu problemu barier w dostępności do leków.

Na realizację projektu grantowego przeznaczono jeden milion złotych.
Maksymalna kwota dofinansowania do projektu wynosi sto tysięcy złotych.

Jedna organizacja biorąca udział w przedsięwzięciu może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt.

Więcej informacji o projekcie udzieli jego koordynator - Zbigniew Szewczyk, pod numerem telefonu: 42 200 75 50 i za pomocą poczty elektronicznej: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl.

Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Komentarze