Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

zdjecie do podglądu
Rysunek, Ludzik na wózku inwalidzkim

Jak co roku, dziś 3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Celem ustanowienia tego święta jest zwiększenie świadomości społecznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki Międzynarodowemu Dniu Osób Niepełnosprawnych ma wzrosnąć również świadomość publiczna na temat potrzeb konkretnych działań w kierunku likwidowania barier dla osób z dysfunkcjami.

Jak zauważył Marek Sołtys: „Tak naprawdę niepełnosprawnością jest otoczenie, które jest do mnie niedostosowane. Bo jeżeli będę miał wjazd do każdego sklepu, urzędu, miejsca, to nie będę niepełnosprawny, tylko osobą inaczej poruszającą się”. Ograniczenia architektoniczne to nie jedyny rodzaj barier do których można zastosować powyższe twierdzenie. Można bowiem zaadaptować je również do przestrzeni fonicznej, wizualnej, wirtualnej lub sfery zawodowej.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami życzymy aby barier i utrudnień spotykających ich w przestrzeniach prywatnej i publicznej było jak najmniej i by te, które istnieją zostały zniwelowane.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze