Nagroda imienia Piotra Pawłowskiego

zdjecie do podglądu
Zdjęcie Piotra Pawłowskiego

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek ustanowił Nagrodę imienia Piotra Pawłowskiego.

O nagrodę tę mogą ubiegać się osoby podejmujące istotne problemy społeczne, które swoją wrażliwość wyraziły działaniem na rzecz spraw lub osób wymagających wsparcia.

Piotr Pawłowski był Honorowym Obywatelem i przyjacielem Miasta Gdyni. Osoba ta była inicjatorem i twórcą zmian na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nagroda ta przyznawana będzie ludziom, którzy wyznaczają w Polsce nowe standardy społeczne, zmieniają rzeczywistość oraz poszerzają świadomość społeczną. Tegoroczna, pierwsza edycja nagrody dedykowana jest ludziom o szczególnej wrażliwości, którzy zmieniają świat na lepsze.

Nagroda im. Piotra Pawłowskiego to kwota w wysokości 10 000 złotych.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej oraz członkowie Kapituły Nagrody. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody im. Piotra Pawłowskiego są przyjmowane do 31 stycznia 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą na adres Urzędu Miasta Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Nagroda im. Piotra Pawłowskiego”. Można je złożyć również w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Piotra Pawłowskiego” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze