Ostanie KDO w tym roku

zdjecie do podglądu
Logo Miasta Poznania

5 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy palcu Kolegiackim 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie rozpocznie się od wystąpienia Sylwii Stec. Będzie ono dotyczyło wypracowania praktycznych zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami informacji na profilach społecznościowych podmiotów ekonomii społecznej Następnie przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA zaprezentują projekt zatytułowany „Atlas dla kultury”. Kolejne wystąpienie będzie dotyczyło konkursu dla instytucji, firm i organizacji trzeciego sektora zatytułowanego „Poznań Dostępny. 2019”. Małgorzata Trzebna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawi informację o akcji przyjmowania wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, która odbędzie się w dniach drugiego, trzeciego, siódmego i ósmego stycznia 2020 r. Podczas obrad przedstawione zostaną również terminy posiedzeń KDO w 2020 roku.

 

Komentarze