ONKOgranty

zdjecie do podglądu
Plakat promujący konkurs ONKOgranty

Do 30 września 2019 r. Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem mająca swą siedzibę w Warszawie przy ulicy Nowolipiki 9 b przyjmuje zgłoszenia do III edycji konkursu „ONKOgranty".

Fundacja  poszukuje organizacji pozarządowych, które w swych działaniach twórczo nawiązują do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Projekty biorące udział w konkursie muszą być innowacyjne i mieć charakter ekspercki lub edukacyjny. Powinny one dotyczyć do tej pory niefinansowanych przez inne instytucje rozwiązań dla osób chorujących na raka i ich środowiska. Uczestnicy konkursu mogą ubiegać się o granty w wysokości od 3 do 12 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.

Komentarze