Grupa wsparcia dla bliskich osób po kryzysie psychicznym

zdjecie do podglądu
Na niebieskim tle szara ramka z kolorowym napisem Sprawa Na Tak

2 października 2019 r. o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze spotkanie „Grupy wsparcia dla ludzi bliskich osobom po kryzysie psychicznym”.

 

Spotkania grupy wsparcia adresowane są do osób, w których rodzinie lub bliskim otoczeniu znajduje się młoda osoba w wieku od 15 do 29 lat z zaburzeniami psychicznymi.  W ich trakcie będzie istniała możliwość podzielenia się emocjami i przemyśleniami.

Szczegółowe informacje o grupie wsparcia i miejscu jej spotkań można uzyskać telefonicznie pod numerem: 798 348 223 oraz mailowo: sprawanatak@ciszum.pl.

Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy:
www.sprawanatak.pl/programy-na-tak#bliscy.

Komentarze