Przez progi kultury ludowej

zdjecie do podglądu
Po lewej na szarym tle wózek inwalidzki po prawej u góry na białym tle napisy Spotkanie Przez Progi Kultury Ludowej ósmego sierpnia 2019 godziny 10:00-17:00  na dole logo fundacji BGK i na czerwonym tle  biały napis Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach.

8 sierpnia 2019 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy mieszczące się w Dziekanowicach pod numerem 32 zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach na wydarzenie  „Przez progi kultury ludowej”.

Jednym z celów, do których dąży Muzeum Pierwszych Piastów, jest uczynienie tego miejsca dostępnym dla szerokiego grona odbiorców, a w tym osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Działu Edukacji Muzealnej, od lat działają w oparciu o hasło „Muzeum jest dla wszystkich”.  Impreza plenerowa, „Przez progi kultury ludowej” adresowana jest do osób z dysfunkcjami i seniorów. Program wydarzenia  jest odpowiedzią na niezaspokojone dotychczas potrzeby tych grup społecznych. Ma on charakter integracyjny. Jego źródłem jest przekonanie, że zbiory muzealne powinny być dostępne dla wszystkich, niezależnie od stopnia sprawności.

Bezpośrednim celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z historią Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Pracownicy Muzeum postarają się uzmysłowić odbiorcom, że poprzez aktywne uczestnictwo mogą nabyć i uzupełnić wiedzę historyczną.

Omawiany projekt zatytułowany „Przez progi kultury ludowej” to działanie partycypacyjne mające za zadanie włączyć w działania kulturalne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Adresowany jest do ludzi borykających się z dysfunkcjami ruchu i wzroku oraz seniorów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze