Tornister Pełen Uśmiechów

zdjecie do podglądu
Na białym tle czerwony krzyż w który wpisano biały napis Caritas, pod krzyżem czerwony  napis Caritas.

Tradycyjnie,  jak co roku trwa akcja Caritas Archidiecezji Poznańskiej zatytułowana   „Tornister Pełen Uśmiechów”.  Potrwa ona do 18 sierpnia 2019 r.

 Celem  przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów z ubogich rodzin.  Polega ono na przekazaniu im wyprawek szkolnych. W zeszłym roku pomoc Caritas adresowana była do dzieciaków z polskich szkół na Wileńszczyźnie. W  roku bieżącym Caritas podaruje wyprawki szkolne uczniom z diecezji Grodzieńskiej na Białorusi.

W akcji biorą udział Parafialne Zespoły Caritas. Będą one zbierały w parafiach przybory szkolne, którymi wypełnione zostaną plecaki. Potrzebne są : kredki, mazaki, farbki, plastelina, linijki, gumki, długopisy, ołówki, zeszyty, bloki oraz inne przybory szkolne.

Diecezja Grodzieńska składa się z 16 dekanatów i zamieszkiwana jest przez największy odsetek ludności polskiej na Białorusi. Prawie ¼ mieszkańców tej diecezji to Polacy. Ich sytuacja materialna  jest trudna. Przybory szkolne, które uda się zgromadzić w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów" zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Diecezji Grodzieńskiej do uczniów w wieku szkolnym od 6 do 18 lat. Będą to dzieci zarówno polskie, jak i białoruskie, o  polskich korzeniach.

W akcji obok Parafialnych Zespołów Caritas mogą wziąć udział także grupy takie jak wspólnoty, duszpasterstwa czy oazy, a także firmy, w których działa wolontariat pracowniczy.

Przybory szkolne mogą przynosić do siedziby Caritas Poznań, przy  Ryneku Wildeckim 4a w Poznaniu również osoby fizyczne.

Więcej informacji lub chęć zaangażowania się w akcję można zgłaszać telefonicznie:  61 835 68 95 lub mailowo:  dzialamy@caritaspoznan.pl

Komentarze