Postulaty VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu stos papierów na biurku

W sobotę, 24 października odbył się VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Najważniejszym problemem podnoszonym podczas tegorocznego wydarzenia była kwestia pandemii i jej wpływu na osoby z niepełnosprawnością.

Pod koniec spotkania stworzono postulaty VI Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, w których zainteresowani domagają się:

  1.  „Zapewnienia systemowych rozwiązań ograniczających skutki pandemii w instytucjach (w których częstotliwość śmierci z powodu koronawirusa jest ponad 40 razy większa niż poza instytucjami)
  2. Objęcia osób z niepełnosprawnościami przez Solidarnościowy Korpus Wsparcia (Seniorów) przy włączeniu organizacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
  3. Opracowania i uchwalenia w ciągu pół roku Strategii Deinstytucjonalizacji ze ścisłym współudziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla rzeczywistej realizacji prawa do niezależnego życia w społecznościach lokalnych.
  4. Strategia powinna być oparta na pracach społecznych grup roboczych ds. deinstytucjonalizacji.
  5. Zbudowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w ich lokalnej społeczności
  6. Zapewnienia wszystkim potrzebującym bezpłatnej systemowej asystencji osobistej
  7. Wspierania niezależnego życia poprzez zamieszkanie we własnym mieszkaniu lub mieszkaniu wspomaganym, w tym dla osób wymagających intensywnego wsparcia
  8. Rozbudowy systemu wsparcia rodzin skoncentrowanego na zapobieganiu kryzysom w rodzinie
  9. Rozbudowy systemu wsparcia osób potrzebujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
  10. Uruchomienia indywidualnych planów zapobiegania umieszczeniu oraz wychodzenia z instytucji oraz moratorium na powstawanie nowych instytucji”.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze