Wyniki konkursu „Uczelnia dostępna”

zdjecie do podglądu
Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Do 33 uczelni w całym kraju spłynie ponad 144 mln zł z funduszy europejskich, które zostaną przeznaczone na dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu „Uczelnia dostępna”.

 

To już kolejna edycja konkursu, który ma w zamierzeniu niwelowanie przeszkód w dostępie do kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego.

W pierwszej edycji, rozstrzygniętej w lutym tego roku, dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł otrzymało aż 85 projektów. Zgłoszone w obu edycjach propozycje aktywności musiały obejmować zarówno działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej - czytamy na stronie www.ncbr.gov.pl.

Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

To kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie problemu dostępności w Polsce.

Dzięki wspomnianym środkom finansowym możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Każdy student powinien mieć prawo do rozwoju i taki sam dostęp do edukacji. Bardzo mnie cieszy, że dzięki podobnym programom dzieje się coraz lepiej w kwestii szeroko rozumianej dostępności. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze