Pracodawca z sercem - rusza cenna kampania społeczna

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu ręce obejmujące symbol serca

Rozpoczęła się kampania społeczna „Pracodawca z sercem”. Ma ona na celu dotarcie do tych pracodawców, którzy wciąż (kierując się stereotypami) wahają się przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.

 

Bierze się to najczęściej z braku świadomości i zwykłego niezaznajomienia ze środowiskiem niepełnosprawnych.

Pracodawcy Ci, często bezpodstawnie obawiają się (mając z tyłu głowy nieprawdziwe i krzywdzące wyobrażenia), że pracownik o niepełnej sprawności fizycznej czy psychicznej będzie uciekał na zwolnienia czy przesiadywał na niekończącym się urlopie.

Niekiedy wiąże się to także z niewiedzą w kwestiach formalno-prawnych. Tworzy to sztuczne bariery i jest po prostu dyskryminacją.

Pomimo wielu wartościowych kompetencji, jakie niewątpliwie posiadają Ci ludzie muszą oni często konfrontować się z zamkniętymi drzwiami i niesprawiedliwie wykreowaną czarno-białą rzeczywistością wśród kadr zatrudniających.

Pomysł na kampanię powstał z życiowych obserwacji, w których często pojawiało się zjawisko oporu przed zatrudnianiem niepełnosprawnych. Tymczasem (jak czytamy na stronie kampanii):

Te przesłanki są w wielu przypadkach kompletnie nieuzasadnione - wygłaszają je ludzie, którzy po prostu nie znają środowiska osób niepełnosprawnych i niewiele o nim wiedzą. W praktyce wielu pracodawców bardzo chwali sobie współpracę z pracownikami niepełnosprawnymi i postrzega ich jako lojalnych, zaangażowanych w projekty i oddanych firmie członków zespołu.

Pracownicy niepełnosprawni właściwie niczym nie różnią się od osób w pełni sprawnych - są lepiej lub gorzej wykształceni, mniej lub bardziej chętni do podejmowania wyzwań, mają swoje preferencje, zalety i wady – ale na pewno - tak jak każdy - bardzo potrzebują mieć pracę, która daje nie tylko źródło utrzymania, ale też zwiększa poczucie własnej wartości, sprawia satysfakcję i pozwala na rozwój.

Kampania „Pracodawca z sercem” zakłada zrzeszanie wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i wyróżnianie ich e-medalem oraz statuetką za wkład na rzecz odpowiedzialności społecznej i zaangażowania społecznego biznesu. Akcja zakłada też aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz informowanie o korzyściach dla pracodawców, którzy zdecydują się na ich zatrudnienie.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i organizacje, którym zależy na polepszeniu sytuacji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach - mówi Joanna Olszewska z BPO Network, która jest pomysłodawczynią kampanii. Ta akcja to naturalny krok, jaki robimy po 9 latach naszego zawodowego doświadczenia w łączeniu firm z niepełnosprawnymi pracownikami.

Traktujemy to zadanie jako swoją misję i drogę ku wyrównywaniu szans na rynku pracy. Sprzyja temu sytuacja, w której coraz bardziej oswajamy się ze zdalną formą pracy, już od lat najchętniej wybieraną przez osoby nie w pełni sprawne.  W ramach kampanii planujemy działania edukacyjne i motywacyjne, a także organizowanie corocznej Gali, podczas której będą wręczane statuetki dla Pracodawców z Sercem - informuje PFRON.

Jest to wartościowa i potrzebna kampania, bo chociaż jest coraz lepiej, wciąż istnieją trudności, z którymi musimy się mierzyć.

Więcej na stronie: https://pracodawcazsercem.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Komentarze